DIAMOND FACTORY HOLLAND

Buying diamonds and jewellry

DIAMOND FACTORY HOLLAND

Buying diamonds and jewellry

DIAMOND FACTORY HOLLAND

Buying diamonds and jewellry

DIAMOND FACTORY HOLLAND

Buying diamonds and jewellry

AANSPRAKELIJKHEID:
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Diamond Factory Holland. Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van www.diamondfactoryholland.nl, kunnen wij niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of juist is; er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Diamond Factory Holland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie, en/of eventuele softwarefouten van de site.
www.diamondfactoryholland.nl biedt toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites aanvaarden, noch voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op die sites te vinden is.

AUTEURSRECHT:
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Diamond Factory Holland. Voor toestemming kunt u ons een e-mail sturen. Verwijzingen of hyperlinks naar www.diamondfactoryholland.nl mogen wel geplaatst worden. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gesteld te worden.

PERSOONSGEGEVENS:
Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, doch nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

Een ieder die meent foutief of onvolledig vermeld te zijn op www.diamondfactoryholland.nl kan ons daarvan op de hoogte stellen. Wij zullen deze gegevens/beeldmateriaal aanvullen, verbeteren of -indien gewenst- verwijderen. Een ieder die niet vermeld is op de site en wel vermeld wil worden kan dit ook doorgeven, via het contactformulier op deze site.


Alle rechten voorbehouden, © Diamond Factory Holland
Opening hours